Rapport sur le langage SARL
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

28 lines
338B

 1. \documentclass[11pt]{ac20}
 2. \title{$title$}
 3. \author{$author$}
 4. \date{$date$}
 5. \UV{$UV$}
 6. \UVManager{$UVManager$}
 7. \UVFollower{$UVFollower$}
 8. \semester{$semester$}
 9. \begin{document}
 10. \cover
 11. \clearpage%
 12. \thispagestyle{empty}%
 13. \null%
 14. \clearpage
 15. \tableofcontents
 16. \newpage
 17. $body$
 18. \newpage
 19. \listoffigures
 20. \end{document}